logo

MS-106M KHAY ĐỰNG BỘ ĐẦU KHẨU TAY VẶN 3/8" CÁC LOẠI 106 MÓN

Mã sản phẩm: MS-106M
Hãng sản xuất: Genius
Xuất xứ: Đài Loan
Mô tả sản phẩm:
Khay đựng đầu khẩu tay vặn các loại MS-106M bao gồm khẩu dùng cho tay vặn, khẩu dùng cho súng, khẩu đầu tua vít và các phụ kiện đi kèm sẽ giúp công việc sửa chữa của bạn trở lên đơn giản hơn.
Số lượngMã đặt hàngSố chi tiết/bộKhối lượng (g)Số lượng /thùng
MS-106M10676002
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

Bộ khay đựng mã MS-106M được thiết kế với các chi tiết thông dụng đa năng trong việc sửa chữa giúp cho bạn có được sự lựa chọn hợp lý với nhu cầu của từng công việc. Bộ có đủ các chi tiết đầu 3/8"  để tháo lắp các chi tết khác nhau như: tay vặn đầu khẩu,  đầu khẩu các loạiđầu khẩu đầu tuốc nơ vít các loại  như vậy công việc sửa chữa của bạn trở lên đơn giản hơn rất nhiều.

 

Chi tiết về khay đựng mã MS-106M tại bảng sau đây:

 

Mã đặt hàng

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Đầu khẩu 3/8" hệ mét 6 cạnh

333206

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 6mm x 28mmL

333207

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 7mm x 28mmL

333208

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 8mm x 28mmL

333209

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 9mm x 28mmL

333210

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 10mm x 28mmL

333211

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 11mm x 30mmL

333212

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 12mm x 30mmL

333213

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 13mm x 30mmL

333214

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 14mm x 30mmL

333215

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 15mm x 30mmL

333216

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 16mm x 30mmL

333217

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 17mm x 32mmL

333218

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 18mm x 32mmL

333219

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 19mm x 32mmL

333220

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 20mm x 32mmL

333221

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 21mm x 32mmL

333222

1

Đầu khẩu 3/8” hệ mét 22mm x 32mmL

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 12 cạnh

355610

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 10mm x 51mmL

355611

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 11mm x 51mmL

355612

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 12mm x 51mmL

355613

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 13mm x 51mmL

355614

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 14mm x 52mmL

355615

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 15mm x 53mmL

355616

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 16mm x 54mmL

355617

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 17mm x 54mmL

355618

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 18mm x 56mmL

355619

1

Khẩu lắc léo đầu 3/8" hệ mét 19mm x 56mmL

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 6 cạnh

326306

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 6mm x 63mmL

326307

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 7mm x 63mmL

326308

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 8mm x 63mmL

326309

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 9mm x 63mmL

326310

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 10mm x 63mmL

326311

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 11mm x 63mmL

326312

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 12mm x 63mmL

326313

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 13mm x 63mmL

326314

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 14mm x 63mmL

326315

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 15mm x 63mmL

326316

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 16mm x 63mmL

326317

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 17mm x 63mmL

326318

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 18mm x 63mmL

326319

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 19mm x 63mmL

326320

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 20mm x 63mmL

326321

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 21mm x 63mmL

326322

1

Đầu khẩu 3/8" loại dài hệ mét 22mm x 63mmL

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 6 cạnh

343207

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 7mm c 28mmL

343208

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 8mm x 28mmL

343209

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 9mm x 28mmL

343210

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 10mm x 28mmL

343211

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 11mm x 30mmL

343212

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 12mm x 30mmL

343213

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 13mm x 30mmL

343214

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 14mm x 30mmL

343215

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 15mm x 30mmL

343216

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 16mm x 30mmL

343217

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 17mm x 32mmL

343218

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 18mm x 32mmL

343219

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 19mm x 32mmL

343220

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 20mm x 32mmL

343221

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 21mm x 32mmL

343222

1

Đầu khẩu 3/8" dùng cho súng hệ mét 22mm x 32mmL

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đa năng các loại

308+1140

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 2 cạnh 0.6 x 4.0mm x 50mmL

308+1150

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 2 cạnh 0.8 x 5.0mm x 50mmL

308+1160

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 2 cạnh 1.0 x 6.0mm x 50mmL

310+1280

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 2 cạnh 1.2 x 8.0mm x 50mmL

310+1290

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 2 cạnh 1.6 x 9.0mm x 50mmL

308+1101

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 4 cạnh #1 x 50mmL

308+1102

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 4 cạnh #2 x 50mmL

308+1103

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 4 cạnh #3 x 50mmL

310+1124

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít 4 cạnh #4 x 50mmL

308+2133

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 3mm x 50mmL

308+2134

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 4mm x 50mmL

308+2135

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 5mm x 50mmL

308+2136

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 6mm x 50mmL

310+2147

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 7mm x 50mmL

310+2148

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 8mm x 50mmL

339+2149

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 9mm x 50mmL

340+2150

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 10mm x 50mmL

341+2151

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 11mm x 50mmL

342+2152

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 12mm x 50mmL

308+2633

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 3mm x 140mmL

308+2634

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 4mm x 140mmL

308+2635

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 5mm x 140mmL

308+2636

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 6mm x 140mmL

310+2647

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 7mm x 140mmL

310+2648

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 8mm x 140mmL

339+2649

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 9mm x 140mmL

340+2650

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 10mm x 140mmL

341+2651

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 11mm x 140mmL

342+2652

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít lục giác hệ mét 12mm x 140mmL

308+6110

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-10 x 50mmL

308+6115

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-15 x 50mmL

308+6120

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-20 x 50mmL

308+6125

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-25 x 50mmL

308+6127

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-27 x 50mmL

308+6130

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-30 x 50mmL

308+6140

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-40 x 50mmL

310+6245

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-45 x 50mmL

310+6250

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-50 x 50mmL

340+6255

1

Đầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đầu sao T-55 x 50mmL

Phụ kiện đi kèm theo bộ

320020

1

Đầu chuyền 3/8" sang x 1/4" dài 30mmL

320040

1

Đầu chuyền 3/8" sang. x 1/2" dài 35mmL

380070

1

Đầu lắc léo 3/8" dài 54mmL

320045

1

Thanh nối dài 3/8" dài 45mmL (1-1/2"L)

320150

1

Thanh nối dài 3/8" dài 150mmL (6"L)

380030

1

Thanh trượt chữ T 3/8" dài 250mmL (10"L)

380331S

1

Tay vặn lắc tự động 3/8" 36 răng loại tháo nhanh dài 220mmL (8-1/2"L


MS-106M khay đựng dụng cụ đa năng hãng Genius
 

Khay chứa dụng cụ MS-106M  bao gồm nhiều loại sản phẩm như: khẩu 3/8" các loạiđầu khẩu 3/8" đầu tuốc nơ vít đa năngtay vặn đi kèm để hỗ trợ cho việc sửa chữa trở lên đơn giản hơn.

  • Kích thước của khay 570W x 410D x 50H phù hợp với nhiều kiểu size của những chiếc tủ đựng dụng cụ đa năng của hãng Genius thiết kế.

  • Khay chứa dụng cụ làm bằng khay nhựa giúp cất giữ các dụng cụ giảm thiểu tình trạng thất thoát dụng cụ và tăng cao tuổi bền cho các chi tiết.

  • Khay đựng đầu khẩu phù hợp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, tháo lắp.

  • Khay chứa  có đến 106 chi tiết nên đảm bảo việc giảm thời gian cho việc tìm kiếm dụng cụ.

  • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp do việc hao hụt dụng cụ trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm được nhập khẩu 100% từ hãng Genius thương hiệu số một thế giới về dụng cụ cầm tay, dụng cụ sửa chữa.

Từ bộ khay chứa dụng cụ sửa chữa đa năng này các bạn có thể tham khảo thêm các loại tủ đựng dụng cụ tại đây để  giúp bạn có được sự lựa chọn phù hợp với từng loại tủ khi bạn mua theo bộ như:  Tủ đựng dụng cụ đa năng 926 chi tiết, Tủ đựng dụng cụ đa năng 480 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 433 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 401 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 399 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 385 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 363 chi tiếtTủ đựng dụng cụ đa năng 221 chi tiết.

phone

 

Hãy gọi ngay tới số điện thoại 0985.90.60.60

 

Hoặc email tới info.geniustools@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất


Gửi yêu cầu hỗ trợ

Thông tin liên hệ

Họ tên:
Tên công ty:
Địa chỉ email:
Điện thoại:
Ghi chú:

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Giấy chứng nhận

Chứng nhận

Hoạt động tài trợ
Facebook
Youtube
12345678

CÔNG TY CỔ PHẦN B2B TRỌNG TÍN

Chuyên cung cấp: Dụng cụ sửa chữa, dụng cụ cầm tay Genius , máy gia công cơ khí chuyên dụng, phụ kiện máy phay, phụ kiện máy tiện, phụ kiện máy trung tâm gia công, phụ kiện gá kẹp, phụ kiện máy mài & edm, dụng cụ cắt, dụng cụ đo kiểm Vertex.

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà văn phòng intracom2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  + 84-246 6666 818*   Fax  : +84-246 6666 819

 * Hotline: 0985 90 60 60

Email: info.geniustools@gmail.com * Zalo: 0985 90 60 60 * Skype: info.geniustools
MST: 0105835856. Công ty cổ phần B2B Trọng Tín - Đại diện thương hiệu dụng cụ cầm tay Genius tại Việt Nam.